Meri ja vanhat kirkot

Merenrannikon asukkailla on oma kulttuurinsa. Meri on aina yhdistänyt ja erottanut maat ja kansat. Historiaa voidaan tutkia meren vaikutuspiirin mukaisesti. Kulttuuri on usein siirtynyt meren kautta maasta toiseen.  Tässä tietoteoksessa ihminen, kulttuuri ja arktinen luonto kohtaavat toisensa. Ne näkyvät arktisen meren,  Perämeren, vanhoissa kirkoissa.

Kohderyhminä ovat koko Itämeren rannikkoalueella asuva väestö ja tietenkin Perämeren alueella asuva väestö (710.000 asukasta), ja rannikon kautta Pohjois-Skandinaviaan, Ruotsin ja Suomen Lappiin sekä Barentsin alueelle kulkevat matkailijat. Alueen kuntien yhdistys, Perämerenkaari- yhdistys (Bothnian Arc), määrittelee alueen niin, että se ”pystyy toimimaan linkkinä ja kohtauspaikkana näiden alueiden välillä, niin liikenneyhteyksien puolesta, kuin sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisestikin”. Kulttuuri onkin yksi osa alueella tapahtuvasta yhteistyöstä. Erityisesti ulkomaalaisia kiinnostaa se, mikä on meille normaalia ja mihin olemme jo tottuneet.

Tietoteoksessa tullaan korostamaan asiantuntijoitten artikkeleissa merellisen kulttuurin erityispiirteitä ja yksityiskohtia, kuten kirkkojen katoista riippuvia kirkkolaivoja ja niiden tarinoita. Perämeri on historian kuluessa ollut tiiviisti yhteydessä Itämeren rannalla oleviin kaupunkeihin ja Pohjanmeren kaupunkeihin. Kauppaa on käyty kauemmaksikin Välimerelle ja suurten merien taakse.

Teoksessa olevien kuvien käyttö selkeyttää historian ja rakennusten yksityiskohtien esittelyä. Ympäröivä karu luonto, sääolosuhteet ja vuodenajat ovat vaikuttaneet vanhoihin kirkkoihin ja yleensäkin rakennuskulttuuriin monella tavalla, joten kuvallinen esittely on tärkeä osa kokonaisuutta.  Jokaisen kirkon esittelyyn on varattu kuusi sivua. Suomen puolelta esitellään 20 kirkkoa ja Ruotsin puolelta 13 kirkkoa.