Meri ja vanhat kirkot

MERI ja VANHAT KIRKOT esittelee arktisen luonnon keskelle rakennettuja kirkkoja, joiden historia on ainutlaatuinen Itämeren pohjoisella merialueelle. Arktisen meren ja rannikon vanhoja kirkkoja esittelevä tietoteos opastaa kulttuurista, historiasta ja vanhoista kirkoista sekä niitä ympäröivästä luonnosta kiinnostuneita henkilöitä tutustumaan meren omalaatuiseen luontoon ja kulttuuriin Itämeren pohjoisosassa Perämeren alueella. Tietoteos julkaistaan painettuna tai e-kirjana internetissä.

LUE LISÄÄ

Tietoteos

MERI ja VANHAT KIRKOT -tietoteos esittää lyhyesti kirkkojen perustiedot. Lisäksi se sisältää asiantuntijoiden kirjoittamia tieteellisten tutkimusten esittelyä ja poikkitieteellistä tutkimustietoa sekä historiaan liittyviä tarinoita. Tietoteos esittelee kirkkorakennuksia paitsi arkkitehtuurin myös kulttuurihistorian ja luonnonympäristön näkökulmasta osana merenrannikon ja saariston elämää, asumista ja elinkeinoja. Erikoisartikkelit voivat liittyä esimerkiksi paikalliseen historiaan, arkkitehtuuriin, kirkon esineisiin ja kirkkotaiteeseen.

LUE LISÄÄ

Mallitaitto ja kuvagalleria

Tietoteoksesta on tehty mallitaitto sen esittelemiseksi yhteistyöverkostolle, seurakunnille ja kirjan tekemiseen osallistuville henkilöille. Mallitaitto on sanan mukaisesti malli, jonka perusteella tietoteos taitetaan. Se muuttuu ja täydentyy. Tietoteoksessa on esitelty 20 Suomen puolella ja 13 Ruotsin puolella olevaa vanhaa kirkkoa. Kuvaaminen alkoi jo vuonna 2014, mutta se keskeytyi. Tavoitteena on kesällä 2018 tehdä kirkkojen kuvaus loppuun, mikäli hanke saa rahoituksen. Klikkaa tekstiä ja katso mallitaitto ja kuvagalleria.

KATSO MALLITAITTO JA KUVAGALLERIA

Meri yhdistää ja erottaa

Itämeri ja sen pohjoisin osa Perämeri ovat maantieteellisesti ja kulttuurisesti mielenkiintoinen merialue. Itämeri on pieni, mantereiden sulkema meri Atlantin valtameren koillisreunalla. Itämeren pohjoisin allas on Pohjanlahti, joka on eristynyt muusta Itämerestä. Se jakaantuu Perämereen, Selkämereen, Ahvenanmereen ja Saaristomereen.  Meri on yhdistänyt ja erottanut Suomea ja Ruotsia ja samalla eristänyt merensaarilla asuvat mantereesta. Saarten ja rannikon elämätavat ovatkin muodostuneet historian kuluessa omaperäisiksi Perämeren alueella.

LUE LISÄÄ