Poikkitieteellistä ja ajankohtaista tutkimustietoa

Kirkkoihin liittyy lukuisia historiallisia tarinoita, joita yksittäiset asiantuntijat ovat tutkineet. Tietoteokseen etsitään historiaan liittyviä yhteiskunnallisia vaiheita, jotka ovat vaikuttaneet kirkkojen säilymiseen paikallisen väestön elämäntapojen keskiössä. Teokseen sisältyy tarinat, jotka ovat säilyneet ajan kuluessa nykypäivään asti. Mielenkiintoinen tutkimuskohde on merellinen yhteys Suomen ja Ruotsin välillä, joka historian kuluessa on ollut läheinen, mutta joka katkesi Venäjän vallan aikana.  Matkailu liittyy Perämeren vanhoihin kirkkoihin, jotka ovat osa merellistä identiteettiä, jossa historia on läsnä monella eri tavalla.

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on tietoteosta koskevassa lausunnossaan todennut seuraavaa.

”Hankkeen suunnittelussa on huomioitu ajankohtaisuus; luonnonperintö ja kulttuuriperintö-kohteiden suojelu rannikkoalueilla on ajankohtaisessa keskustelussa Perämeren suojelutoimenpiteiden ja muun muassa Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen myötä. Teos tuottaa uutta tietoa myös matkailun palvelukseen ja täten tuo Perämeren harvaan asutuille ja vaikeasti saavutettaville rannikko- ja saaristoalueille toivottua ja kaivattua lisäarvoa muun muassa hiljaisuudenmatkailun ja uskontomatkailun myötä. Teos osallistuu teemallaan keskusteluun Perämeren luonnon- ja rakennetun ympäristön kestävyyden kysymyksistä. Uskontohistoriallisesti ja pohjoisten hiippakuntien historian kannalta teos tuo uutta, säilyttävää tietoa ja näin on merkittävä ja tervetullut puheenvuoro.”